Creative Translation - voor doeltreffende vertalingen in en uit het Engels
 Portfolio  (laatst bijgewerkt / latest revision: January 2018)
 Creative Translation 

  NL:
  staat als free-lance vertaalbureau ingeschreven bij de Nederlandse Kamer
  van Koophandel en (heeft ge)werkt in opdracht van diverse vertaalbureaus,
  uitgevers, instellingen en particulieren, waaronder:
 
  UK:
  registered with the Dutch Chamber of Commerce as a freelance translating
  agency and (has been) working for various large agencies, publishing firms,
  institutes and private clients, including:


Werkzaamheden / Professional activities: 
           -  vertalen, tekstschrijven, proofreaden en redigeren van (web)teksten,               publicaties, sollicitatiebrieven, CV's, diploma's, speeches en scripties            -  (privé-)lessen, bijlessen, en (in-company) taaltrainingen Engels