top of page

Portfolio (laatst bijgewerkt : april 2023 | latest revision: April 2023)

 Creative Translation 

Creative Translation staat als free-lance vertaalbureau ingeschreven bij de Nederlandse Kamer

van Koophandel en (heeft ge)werkt in opdracht van diverse bedrijven, instellingen en particulieren, waaronder:

Creative Translation is registered with the Dutch Chamber of Commerce as a freelance translating

agency and (has) work(ed) for various large cultural enterprises and institutes and private clients, including:

 

Werkzaamheden | Professional activities:

-  vertalen, tekstschrijven, proofreaden en redigeren van (web)teksten, publicaties,
   sollicitatiebrieven, CV's, diploma's, speeches en scripties 

-  (privé-)lessen, bijlessen, en (in-company) taaltrainingen Engels (tot 2019)
-  translating, proofreading, copywriting and editing (web) texts, publications, letters of application, 

   CVs and resumés, diplomas, speeches, theses and term papers

-  individual & group tuition & coaching, (in-company) specialized language training  (until 2019)

bottom of page